گروه مهندسی صنایع در سال 1371 به عنوان اولین گروه صنایع در دانشگاه‌های جنوب کشور با جذب دانشجو در گرایش تولید صنعتی فعالیت خود را در دانشگاه هرمزگان آغاز نمود. از آن تاریخ تاکنون این گروه در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد که هم‌اکنون با پذیرش سالیانه 35 دانشجو در گرایش مهندسی صنایع فعالیت خود را ادامه می‌دهد. علاوه بر این با پی‌گیری‌های انجام شده و تکمیل کادر علمی گروه، مقدمات جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در گرایش‌های بهینه‌سازی سیستم‌ها، لجستیک و زنجیره تأمین فراهم شده است که امید است از سال تحصیلی 96-95 اجرایی گردد.

     در حال حاضر در گروه مهندسی صنایع 8 عضو هیأت علمی تمام‌وقت شامل 5 استادیار و 2 مربی (یک مربی مأمور به تحصیل) و یک دانشور مشغول به فعالیت آموزشی هستند که البته گروه در ارائه دروس از اعضای هیأت علمی گروه های مهندسی مکانیک، برق و کامپیوتر و همچنین گرو‌ه مدیریت نیز بهره می‌برد و به دیگر گروه های آموزشی دانشگاه نیز آموزش‌های سرویسی ارائه می‌دهد. مسئولیت مدیریت گروه هم‌اکنون بر عهده آقای دکتر عسکرپور است و خدمات آموزشی دانشجویان توسط کارشناس آقای احمدی انجام می‌پذیرد.