تنها آزمایشگاه دایر گروه، آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفیت است که راه‌اندازی مجدد آزمایشگاه ارگونومی و ارزیابی کار و زمان نیز در برنامه‌های کاری گروه قرار دارد. البته با راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد امید می‌رود زمینه را‌ه­اندازی دیگر آزمایشگاه‌های لازم نیز فراهم شود تا ضعف گروه در این زمینه مرتفع گردد.