این دانشکده مشتمل بر4 گروه آموزشی و 5 رشته تحصیلی، مهندسی مکانیک ، عمران، صنایع، برق و الکترونیک ،کامپیوتر درمقطع لیسانس ، 6 رشته تحصیلی (سازه ، سازه دریایی و سواحل ، ژئوتکنیک، تبدیل انرژی، ساخت و تولید ، هوش مصنوعی) در مقطع کارشناسی ارشد و 4 رشته تحصیلی دکتری تخصصی، (تبدیل انرژی، سازه ، سازه دریایی ، خاک و پی) می باشد. در حال حاضر 1011 نفر دانشجوی کارشناسی، 141نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 24 نفر دانشجوی دکتری تخصصی در این دانشکده مشغول به تحصیل می­باشد. 35  نفر عضو هیئت علمی (رسمی و پیمانی)، 17کلاس آموزشی و12 آزمایشگاه و کارگاه  از جمله منابع علمی این دانشکده محسوب می­شوند.